Om terapi

Ibland kantrar tillvaron, eller riskerar att göra det och vi känner att vi själva inte är nog för att räta upp skutan. Terapi kan vara hjälpsamt i många olika skeden av livet och vid en bredd av olika problem. Det kan ge dig en ökad känsla av valfrihet och makt över ditt eget liv. Det kan hjälpa till med att läka såren efter en förlust eller svår separation. Det kan ge vägledning och större klarhet vid relationsproblem, svårigheter i föräldrarollen, i kontakten med dina egna föräldrar, eller till vänner eller kollegor. Terapi är ofta hjälpsamt vid svåra känslor, depressioner eller ångest. Det kan hjälpa dig med styrka och klarsynthet inför svåra val, eller bidra med en större förståelse och acceptans för de val du redan har gjort. Terapi kan vara en stor hjälp vid låg självkänsla eller stark självkritik. Terapi kan också vara ett viktigt stöd om du känner dig ensam.

Länkar