Om mig

Jag är legitimerad psykolog och erbjuder psykologsamtal och psykoterapier i kortare och längre format, utifrån behov och förutsättningar. Min mottagning är centralt belägen i LPI:s lokaler vid Järntorget. Jag tar i dagsläget emot nya patienter.

Öppenhet, nyfikenhet och ett icke-dömande förhållningssätt är grundläggande för hur jag arbetar. För mig är det viktigt att alla jag träffar i min roll som psykolog ska känna sig bemötta med värme, intresse och empati. Jag tar emot personer oavsett kön, sexuell läggning eller härkomst.

Jag arbetar affektfokuserat och med en psykodynamisk och relationell teorigrund. Jag tror att våra känslor och de förhållningssätt vi har och har lärt oss att ha till dem, påverkar hur vi tar oss an relationer och livet i stort. Ett fokus i terapin på känslor och en sund och funktionell relation till dem är en grundsten i hur jag arbetar. Ett annat återkommande och genomgående fokus är på relationer: hur vi är och fungerar i dem.

Jag är utbildad i och har många års erfarenhet av att arbeta med psykodynamisk terapi, affektfokuserad tidsbegränsad terapi och mentaliseringsbaserad terapi. Min yrkesmässiga erfarenhet som psykolog och terapeut är starkt präglad av drygt tio års arbete i vuxenpsykiatrin, där jag har träffat människor med en stor bredd av svårigheter som de behöver hjälp med.

Vi formulerar tillsammans fokus och målsättningar för terapin. Längd och intensitet beror på dina behov och förutsättningar. Vanligtvis behövs ett eller ett par samtal för att kunna komma fram till formerna för vårt samarbete, och dessa inledande möten är också en möjlighet för dig att ta ställning till om du vill fortsätta kontakten.

Mitt arvode för individuell psykoterapi är 1350:- per 45-minuterssession. Arvodet för parterapi är 2700:- per 75-minuterssession. Psykoterapi är klassad som momsfri verksamhet, så det tillkommer ingen moms.